Anställ läxhjälp

Anställ läxhjälp

Perfekt när ditt barn behöver hjälp med skolarbetet en kortare tid eller regelbundet ett par timmar i veckan. Anställ enkelt någon med Anställ Privat.

Med hjälp av Anställ Privat skapar du enkelt ett avtal med den som hjälper ditt barn med läxorna. Du behöver inte kunna räkna ut lön, skatt osv. Det gör Anställ Privats e-tjänst åt dig. När du har betalt avgiften får du dessutom en olycksfallsförsäkring för den du anlitar. Smidigt och tryggt för båda parter!

När du avlönar en läxhjälp privat och betalar t ex en bruttolön på 130 kr/timme*, blir din verkliga kostnad inklusive arbetsgivaravgift 171 kr/timme.

De etablerade läxläsningsföretagen anlitar oftast gymnasister och studenter. De debiterar dig oftast 400 kr/timme eller mer. Läxhjälparen får däremot bara mellan 100-130 kr/timme i lön. Om du istället själv administrerar läxhjälpen kan du mer än halvera kostnaden eller öka antalet timmar som ditt barn kan få hjälp med skoluppgifterna.

Jämför kostnaden mellan att anlita ett läxläsningsföretag eller att betala en läxhjälp privat. Vi har gjort jämförelsen med en bruttokostnad på 400 kr/timme. Observera att du inte kan göra RUT-avdrag för läxhjälp.

Om du har 2 timmar läxhjälp per vecka, blir det 800 kr/vecka när du anlitar ett läxläsningsföretag, respektive 342 kr/vecka om du anställer privat. Skillnaden på ett år blir 23 816 kr. Alternativt ger du ditt barn 70 extra timmar undervisning!

* inklusive semesterersättning 12 %