Så funkar det

Betala en privatperson utan att ha företag.
Enkelt och tryggt för alla parter.

Anställ Privat är perfekt när du behöver hjälp en kortare tid eller regelbundet ett par timmar i veckan med mindre arbetsuppgifter.

  • Hitta en person som ska arbeta för dig
  • Registrera dig i e-tjänsten Anställ Privat
  • Lägg in personuppgifter för den du ska anställa
  • Betala avgiften – du får full tillgång till tjänsten och olycksfallsförsäkringen aktiveras
  • Rapportera antal arbetade timmar i e-tjänsten senast den 25e i varje månad
  • Betala lön och eventuell skatt enligt den instruktion som du får till din e-post
  • Skriv under och och skicka in den färdigifyllda skattedeklarationen, där också RUT/ROT är reglerat.

Need English instructions? Please view this video.

Visste du att...

När du anställer en privatperson genom e-tjänsten anstallprivat.se ingår olycksfallsförsäkring för personer som har svenskt personnummer och är folkbokförda i Sverige.

Olycksfallsförsäkringen ersätter upp till 455 000 kronor för skador som sker under arbetstid och resa till och från arbetet. En försäkring gäller aldrig för en skada som inträffat innan försäkringen tecknades, och försäkringen slutar gälla när kontraktstiden är slut. Det är därför viktigt att datumen i kontraktet stämmer och att du kommer ihåg att uppdatera kontraktet om du vill förlänga en anställning.