Helpie FAQ

 • Anställ en barnvakt

  Anställ Privat är en enkelt tjänst som hjälper dig att avlöna din barnvakt på rätt sätt utan mellanhand. 

  Vad kostar det då att anlita barnvakt när man betalar utan mellanhand? Vi utgår från att barnvakten arbetar 18 timmar i veckan.  

  Om priset att anlita barnvakt via ett företag är 358 kr per timme, kostar det dig 179 kr per timme så länge du har RUT-avdrag. Barnvakten får oftast mindre än 135 kr per timme i lön. När du har använt hela ditt RUT-avdrag måste du betala full timkostnad. I vårt exempel kommer ditt RUT-avdrag bara att räcka 16 veckor. Därefter måste du betala fullt pris.

  Om du istället väljer att anställa en barnvakt privat, med en överenskommen bruttolön på 135 kr per timme, blir din verkliga kostnad 135 kr per timme så länge du har RUT-avdrag. Ditt RUT-avdrag kommer i detta fallet att räcka hela året. Din timkostnad blir alltså bara lönen som barnvakten får i timmen.

  Om du avlönar barnvakten själv  för 18 timmar/vecka sparar du cirka 160 000 kr per år. Den stora prisskillnaden beror på barnvaktsföretagens höga overheadkostnader, moms och RUT-avdraget.  

  Med hjälp av Anställ Privat är det enkelt att göra ett avtal med din barnvakt och du behöver inte kunna räkna ut lön, skatt, RUT osv. Det gör e-tjänsten år dig. När du har betalt avgiften får du dessutom en olycksfallförsäkring för den du anlitar.

 • Anställ en pensionär

  Du kan naturligtvis anställa en pensionär som vill arbeta under kortare eller längre tid. Arbetsgivaravgiften för en pensionär är lägre än för övriga fr o m året efter det att den anställde fyller 65 år. När du använder Anställ Privat ser e-tjänsten till att det bir rätt och RUT och ROT gäller. Kom igång! 

  Du kan lära mer om fördelarna med att anställa en pensionär här. 

 • Anställ privat läxhjälp

  Youtube Anställ Privat läxhjälp

  Läxläsningsföretagen anlitar oftast gymnasister och studenter. De debiterar dig ca 400 kr/timme. Läxhjälparen får mellan 100-130 kr/timme i lön. Om du själv administrerar läxhjälpen kan du mer än halvera kostnaden eller öka antalet läxläsningstimmar. 

  Kom igång!

  Jämför kostnaden mellan att anlita ett läxläsningsföretag eller att anställa en läxhjälp privat. Vi har valt att göra jämförelsen med en bruttokostnad på 400 kr/timme, vilket är vanligt förekommande pris om man anlitar ett läxläsningsföretag. Du får inte RUT-avdrag för läxhjälp.

  Om du väljer att anställa en läxhjälp privat, och betalar en bruttolön på 130 kr/timme, blir din verkliga kostnad inklusive arbetsgivaravgift 171 kr/timme.

  Om du har 2 timmar läxhjälp per vecka, blir det 800 kr/vecka när du anlitar ett läxläsningsföretag, respektive 342 kr/vecka om du anställer privat. Skillnaden på ett år blir 23 816 kr. Alternativt ger du ditt barn 70 extra timmar undervisning.

  Lättast hittar du villiga lärare via gymnasieskolans anslagstavla. Du kan också annonsera gratis på Anställ Privat Jobb.  Många universitetsstudenter extraknäcker gärna som läxhjälpare. 

 • Anställ en aupair

  Många har frågat om man kan använda Anställ Privat för att avlöna en aupair. 

  Vi har tagit fram en tjänst som hjälper dig som anställer en aupair. Tjänsten räknar ut lön, bostadsförmån, skatt mm och tar hänsyn till RUT-avdrag. Du kan använda tjänsten om din aupair ska stanna längre än 6 månader. Att använda tjänsten kostar 1 000 kr. 

  Tjänsten innebär att du får en räknesnurra som är anpassad för dig och din aupair. Där kommer du själv att kunna mata in lön, antal dagar med måltid, boende etc. Snurran producerar ett lönebesked och en färdig ifylld deklarationsblankett samt ett besked om hur och när du ska betala in skatt. 

  Maila till oss på info@anstallprivat.se för att komma igång. Vi skickar dig sedan ett underlag och ger dig mer information. 

  Kontakta oss gärna på info@anstallprivat.se om du har några frågor.  

 • Anställ en skolungdom eller studerande

  Ska du anlita en skolungdom? Kom igång här!

  Skolungdomar är oftast skattebefriade och för att e-tjänsten inte ska dra skatt automatiskt för dem, ska de lämna ett intyg till dig (Skatteverkets blankett SKV 434 för studerande) eller lämnat ett skriftligt besked från Skattemyndigheten som anger vilken procentsats som ska gälla.

  E-tjänsten drar 30 % inkomstskatt om du inte lägger in en annan procentsats. 

  Om det vid årets slut visar sig att för mycket skatt betalats in, kommer Skatteverket att betala tillbaka överskottet till arbetstagaren (skatteåterbäring).

 • Betala lön och skatt?

  När du använder e-tjänsten Anställ Privat är det enkelt att betala lön. Kom igång här!

  När du rapporterat antal arbetade timmar och klickat på “Dags att betala lön” i e-tjänsten, får du ett mail med en färdig lönespecifikation som visar hur mycket du ska betala i lön och en färdig ifylld arbetsgivardeklaration. 

  Följ instruktionerna du får i mailet från Anställ Privat, som anger hur mycket du ska betala ut i lön och hur mycket du ska betala till Skatteverket. Du kan betala lönen till den anställdes bankkonto, via swish eller kontant. Betalningen till Skatteverket gör du via bankgiro. I mailet får du belopp och kontonummer.

  Enligt anställningsavtalet ska lönen betalas ut senast den 25:e varje månad. Observera att det är viktigt att du följer avtalet eftersom skattedeklarationen annars blir fel.

  Deklarationen som du får i mailet måste vara hos Skatteverket senast den 12 i månaden efter utbetalningsmånaden. Du får annars en förseningsavgift från Skatteverket.

  Se mer på Youtube Anställ Privat Instruktion

 • Betalar arbetstagare skatt?

  När en arbetsgivare använder e-tjänsten Anställ Privat behöver hen inte bekymra sig om komplicerade uträkningar. Kom igång här!

  E-tjänsten drar normalt 30 % skatt på lönen. Den som är studerande kan lämna ett intyg för utbetalning av lön utan skatteavdrag (Skatteverkets blankett SKV 434 för studerande).  Den som har sökt jämkning ska lämna ett skriftligt besked från Skatteverket som anger annan procentsats. Arbetsgivaren kan då ändra skattesatsen när hen tidrapporterar i e-tjänsten. Skatten betalar arbetsgivaren in till Skatteverket. Om man har haft låga inkomster under året får man tillbaka skatt (skatteåterbäring) nästa år.

  Tjänar du mindre än 20 008  kr under 2020?
  Läs mer fliken Avlöna skolungdom/studerande privat

 • English instruction

  ANSTÄLL PRIVAT – Instructions 

   

  Welcome to Anställ Privat!

   

  Instruction film

   

  You have found Anställ Privat, which means that you already know that you can employ somebody directly without having a company. Anställ Privat allows for private persons to get help at home and facilitates the employment process with all its paperwork. To use the system the employer has to be over 18, live in Sweden and have a Swedish personnummer.

   

  This manual will guide you through the process of using the digital tool to administer the employment process. The tool is easy to use and we hope it will encourage you, as an individual, to employ people to get help with babysitting, cleaning, gardening, painting your house and many more things. It will make your life easier while it allows somebody else to work under good conditions.

   

  As the web page is in Swedish, we have prepared this translation to help you through the registration process. It looks long and complicated but don’t worry, it is not difficult and will only take you a few minutes to go through. You do not need to know the rules and regulations that apply when you employ somebody privately. The tool Anställ Privat takes care of it all for you. The only thing you need to do is to follow the instructions below. We’ll take it step by step.

   

  We recommend that you also look at the YouTube film that you find on the homepage.

   

  Anställ Privat applies to the following categories:

   

  *      Swedish citizens permanently residing in Sweden with tax form A

  A-skattskattsedel

   

  *      Foreign citizens that hold permanent residency in Sweden 
  i.e. they have a Swedish tax number personnummer with tax form A

  A-skattskattsedel

   

  *      Asylum seekers that have an ID-card (LMA-card) from the Swedish Migration Agency that includes the letters AT-UND

   

  The system generates all required documents and automatically sends reports to the authorities when relevant. You don’t need to worry about the rules and procedures. The system takes care of it for you.

   

  Let’s start!

   

  *      Open the welcome page to register your email address and choose a password under Registrera dig. You will get an email, with your login details. Enter the system and fill in your personal details under Arbetsgivare

  = employer.

   

  Please note that the phone number that you register for the employer has to be connected to the Swish payment system. After registering here you can continue to the page of the employee Gå vidare till Arbetstagare.  Remember to press Spara = save before you move on.

   

  If you require help to fill in these forms please give us a call

  on 070 775 46 46. We will be more than happy to help.

    

  *      Now register the information of the employee = arbetstagare. Details include name, address, phone number and nationality. Fill in the salary you have agreed upon (should be salary before tax = gross salary), type of job to be done etc.

   

  *      You must also register the persons ID-number. Välj typ av ID-nummer:

   

  o   Choose personnummer if the employee has a Swedishpersonnummer.

  o   If the person is an asylum seeker he/she does not have a personnummer. You must then choose Samordningsnummer 

  if he/she holds one.

  o    If the person is an asylum seeker and does not have a Samordningsnummer, you choose Födelsedatum (Date of Birth – YYYYMMDD).

   

  You also have to decide on the length of the contract. You can choose 1-90 days. Fill in under “Startdatum” (starting day) and “Slutdatum” (finishing day). The fee is 100 SEK/30 days for use of the system. Please not you must count days and not full months. You can later report as many hours worked as needed within that time frame.

  The fee for the service includes an insurance for the person you are employing provided that the person has a Swedish Personnummer and lives in Sweden. Please note that the insurance is valid only once you have paid the fee and during the contract period.

   

  It is important that the information on this form is correct, as it is the basis for the employment agreement and all other information that the system generates automatically, such as information to the relevant authorities.

   

  It is not necessary to fill in the bank account number now. You can pay the salary cash if the person does not have a bank account.

   

  Make sure you press save the informationSparat, where after you press Hämta anställningsavtal (fetch employment agreement). You will now receive an email with the employment agreement attached.

   

  This might all seem complicated but you will solve it as you go along. 

  Don’t worry J  You have already finished the main part of the work.

   

  • Print two copies of the agreement. Both of you must sign and take a copy each. Please confirm that the contract has been signed by pressingBekräfta att avtalet är signerat.

   

  You will now get a prompt from Swish in your mobile phone. Once you have paid the requested amount, you are ready to use the system in full and start reporting the time worked on the page Tidrapportering. You can either report day-by-day or just before paying the salary.

  You will now have to fill in the hours worked. To receive tax deduction RUT or ROT, (relevant if you pay tax in Sweden) you will have to choose the right box, depending on, which type of work has been done.

   

  • Task as e.g. dog sitting or help with homework is neither RUT nor ROT and has to be registered in the box at the top.
  • Cleaning, window cleaning, childcare, garden work etc. is classified for RUT
  • Painting, carpentry etc. is classified as ROT

   

  For more information please contact Skatteverket or www.skatteverket.se

   

   

  The employee must pay 30%, income tax, which is calculated by the system, for the salary form and your tax declaration. Students could be exempt from tax in case they have to give you a signed form from Skatteverket (SKV 434 “Intyg för utbetalning av lön utan skatteavdrag”). In this case you can un-tick the box, change the % to 0 and then re-tick the box “Lås skattesatsen”.  

   

  If you fill in hours worked under ROT you will have to give information requested concerning your property.

   

   

  Each month, at the very latest on the 25th, you press the button Dags att betala ut lön (Time to pay salary). Make sure you have chosen the right month for the report and payment.

   

  You will receive an email with two documents attached.

   

  –       The salary sheet, which shows the details of salary and tax and should be given to the employee

  –       A tax form, which you have to sign and send to the Swedish Tax Authorities

   

  Follow the instructions in the mail. It tells you how much you have to pay to the employee Betala lön and how much you should pay to the tax authorities

  Du ska betala skatt och arbetsgivaravgift till Skatteverket.

   

  Please note that the tax payment and tax form must be at Skatteverket before the 12th of the month following the month of the salary payment. The tax declaration must be sent at the same time. We recommend you pay the salary, send the tax declaration and pay the tax all at the same time.

   

  • Pay the salary to the employee’s bank account if he/she has one. You can pay it with your Swish he/she has Swish. Otherwise you can pay cash. Don’t forget to ask for a signature if you pay cash. Please note that you should pay the netsalary Att utbetala till den anställde to the employee. Their tax will be included in your payment to the tax authorities. 

   

  • Print the tax form, which is ready to be sent to the tax authorities once you have signed it. You will find the address on a separate sheet.

   

  Now you are done!! It was easy wasn’t it?

    

  Thank you for using Anställ Privat!

  Please contact us if you need any further clarifications or have 

  suggestions how we can improve the system and the user instructions.

   

  Anställ Privat

  Info@anstallprivat.se
  Ph: 070 775 46 46 Cecilia Brunnström 

        073 554 88 20 Nils Bacos 

 • Får asylsökande jobba?

  En stor del av de personer som söker asyl i Sverige får lov att arbeta medan de väntar på besked från Migrationsverket. Vill du anställa en asylsökande? Kom igång här! 

  Kontrollera att den asylsökande har ett giltigt LMA-kort med bokstäverna AT-UND (undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd). Om personen inte har ett samordningsnummer får du en blankett som ska skickas in till Skatteverket, samtidigt som du får anställningsavtalet i din e-post. Följ instruktionerna i mailet.

  Anställ Privat tar automatiskt hand om rapportering till myndigheter. Det behöver du inte tänka på när du använder e-tjänsten.  

  Vi kan för närvarande tyvärr inte erbjuda en olycksfallsförsäkring för asylsökande. Tänk på det när du väljer vilka arbetsuppgifter hen ska utföra. 

 • Förnya ett kontrakt

  Är du ny användare? Kom igång här!
  Har du redan använt e-tjänsten Anställ Privat och ska förnya ett kontrakt? Gå då in på ”Mina arbetstagare”och välj sedan ”Välj tidigare arbetstagare”. Väl där kan du välja den arbetstagare som du ska göra nya kontraktet för. Då fylls personuppgifterna i automatiskt. Du måste sedan bara komplettera med tidsperiod, lön mm och följa instruktionerna när du får det nya kontraktet i din e-post.

 • God man eller Huvudman

  Huvudman kan enkelt betala en lön direkt till en person som städar, följer med till läkare eller tandläkare, handlar mm. Avtal, löneutbetalning och skatter sköter man enklast genom e-tjänsten Anställ Privat. Personen som avlönas får då en olycksfallsförsäkring som gäller under arbetstid, under förutsättning att personen har ett personnummer och är folkbokförd i Sverige. 

  Avgiften för att använda e-tjänsten betalas med Swish. För de huvudmän som saknar Swish har vi nu möjlighet att fakturera avgiften. 

  Så här gör du:

  Öppna anstallprivat.se och registrera dig med ditt namn som God man och din mailadress, så att du får informationen från tjänsten direkt till dig.

  Fyll i uppgifterna för Arbetsgivare med huvudmannens namn och personnummer. Om huvudmannen saknar Swishkonto, fyller du i 0735 54 88 20 i rutan för mobilnummer. Det är Anställ Privats nummer.

  I Adressrad 1 skriver du “Telnr till God man ……” och anger ditt eget telefonnummer.

  I Adressrad 2 anger du huvudmannens adress.

  Klicka sedan på Spara och gå vidare till Arbetstagare. Fyll i och klicka på Hämta anställningsavtalet.

  Du kommer nu att få ett anställningsavtal skickat till din e-post. Skriv ut handlingen i två exemplar. Den anställde ska underteckna handlingen och du som God man kan underteckna för din huvudmans räkning.

  Aktivera avtalet genom att klicka på Bekräfta avtalet, starta olycksfallsförsäkringen.

  Om du vill att vi fakturerar Swish-avgiften måste du – innan du bekräftar avtalet – skicka ett mail till oss på info@anstallprivat.se och be att vi fakturerar avgiften. Ange då även huvudmannens namn och adress och ditt eget telefonnummer. Ring oss sedan på 0735 54 88 20 när du ska aktivera avtalet. 

  När avtalet har aktiverats öppnas systemet för dig och du kommer att kunna rapportera lön. Fyll i antalet arbetade timmar. När du sedan klickar på “Dags att betala lön” får du en färdig ifylld arbetsgivardeklaration åt din huvudman. Tjänsten tar hänsyn till RUT/ROT-avdrag om det är giltigt. 

  Du kan läsa mer om hur tjänsten fungerar på www.anstallprivat.se. Kontakta oss gärna om du har några frågor. 

  KOM IGÅNG!

 • Hur betalar jag för e-tjänsten?

  För att kunna betala lön med hjälp av e-tjänsten måste du betala en avgift. Du får då samtidigt en försäkring för den du anlitar. Avgiften till Anställ Privat betalar du, när du har fyllt i uppgifterna för arbetstagaren och hämtat avtalet till din epost. 

  Du betalar genom att klicka på Bekräfta avtalet, starta olycksfallsförsäkringen. Då får du en promt i din Swish och betalar enkelt med hjälp av den. Många äldre som inte är
  så datorvana får hjälp av sina barn när de ska använda e-tjänsten för att anställa en hjälp hemma.

  Kom igång nu!

  Läs mer under Vad kostar det att använda e-tjänsten? och Hur skaffar jag Swish? 

  Se mer på Youtube

 • Hur hittar jag hjälp?

  Du kan söka efter personer som kan hjälpa dig genom att annonsera gratis på Anställ Privat Jobb. Klicka på RÖD flik innan du lägger in en egen annons.

  Om du redan har hittat en person som ska hjälpa dig är det dags att göra ett avtal.
  Kom igång här!

 • Hur mycket kostar en arbetad timme?

  Du behöver inte kunna räkna ut lön, skatt eller arbetsgivaravgifter själv. Det gör e-tjänsten åt dig. Kom igång här!

  Som arbetsgivare ska du betala den timkostnad som ni kommit överens om, plus arbetsgivaravgift på 31,42 kr. Det innebär alltså att din kostnad blir 131,42 kr om lönen är 100 kr/tim.

  Om arbetet däremot är berättigat till RUT- eller ROT-avdrag, fyller du i antalet arbetade timmar under ROT eller RUT i tidrapporten. Din kostnad blir då endast 100 kr för en arbetad timme. Läs mer under ROT- och RUT-avdrag. 

  E-tjänsten räknar automatiskt ut hur mycket du ska betala i skatt. Du behöver bara skriva under deklarationen som du får i din epost och posta den.  

 • Hur skaffar jag Swish?

  Avgiften till Anställ Privat kan endast betalas med Swish.

   

  Så här skaffar du Swish?

  Du ansluter dig till Swish via din internetbank på din dator. Där kopplar du ihop ditt bankkonto med ditt mobilnummer. När du gjort detta kan du börja ta emot pengar via ditt mobilnummer. För att kunna skicka pengar behöver du även ladda ner Swish-appen “Swish Betalningar” och “BankID säkerhetsapp”.

 • Hur öppnar man ett bankkonto?

  Som arbetstagare bör man öppna ett bankkonto och få sin lön insatt där. En förutsättning för att du ska kunna öppna ett bankkonto är att banken kan kontrollera din identitet. Om du inte kan styrka din identitet kommer du inte att få något konto. Det är bankens skyldighet att lära känna alla sina kunder och de kommer därför att ställa frågor till dig om dig själv och var dina pengar kommer ifrån. (“Lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism”).

  Nyanländ

  Du som har uppehållstillstånd i Sverige har rätt att öppna ett bankkonto. Besök ett lokalt bankkontor. Ta med handlingar som styrker din identitet. 

  Asylsökande

  För att öppna konto måste du gå till en bank. Där ska du visa upp ett LMA-kort som anger AT-UND och en godkänd legitimation. Kontakta din handläggare på Migrationsverket och be om en godkänd (vidimerad) kopia av dina ID-handlingar. Banken kan sedan ringa till Migrationsverket och kontrollera att uppgifterna du lämnat är riktiga. Telefonnumret till Migrationsverkets växel är 0771 – 235 235. Man väljer sedan knappval 2 och knappval 2 igen för att komma in på Migrationsverkets banklinje. 

 • Ingår olycksfallsförsäkring?

  Det är viktigt, både för arbetsgivaren och för arbetstagaren, att arbetstagaren är försäkrad. 

  Olycksfallsförsäkring ingår för person som har svenskt personnummer och är folkbokförd i Sverige. Försäkringen gäller tidigast från den tidpunkt då du har betalt registreringsavgiften och längst till den tid som finns angiven som slutdatum i det registrerade anställningsavtalet. Försäkringen gäller under arbetstid samt vid resa i direkt anslutning till och från arbetet. 

  Försäkringen ersätter

   

  • medicinsk och ekonomisk invaliditet upp till             455 000 kr
  • behandlings- och läkningstid upp till                           35 490 kr
  • tandvårdskostnader upp till                                                    5 år
  • kläder och glasögon upp till                                          22 750 kr
  • övriga merkostnader upp till                                       136 500 kr
  • kostnader för hjälpmedel vid invaliditet upp till         45 500 kr
  • psykologiskt stöd i krissituation upp till                      22 750 kr
  • vid dödsfall                                                                      45 500 kr

   

  Försäkringsbeloppet för medicinsk och ekonomisk invaliditet minskas med 5 procentenheter per år från och med det år den försäkrade fyller 56 år, men aldrig till lägre än 25 procent

  Försäkringsvillkoren i sin helhet kan du läsa här.

  Olycksfallsförsäkring ingår inte för asylsökande.

  Personer som är undantagna kravet på arbetstillstånd (har ID-kort från Migrationsverket med AT-UND) har rätt att arbeta i Sverige. Vi har valt att öppna systemet för denna grupp, trots att de kommer att vara oförsäkrade. På anställningsavtalet kommer det att stå “Det finns idag ingen möjlighet att lösa olycksfallsförsäkring för asylsökande vilket parterna är medvetna om”. 

 • Instruktion på svenska

  ANSTÄLL PRIVAT – Instruktion

   

  Följ instruktionen nedan för komma igång med e-tjänsten. Vi tar det steg för steg!

   

  Vi rekommenderar att du också tittar på Youtube-filmerna; Instruktion, Barnvakt, Läxläsning och Pensionär. Det kan underlätta förståelsen.

   

  Om du behöver hjälp är du välkommen att ringa oss på 070 775 46 46.
  Vi hjälper gärna till 
  J

   

   

  Dags att sätta igång!

  Öppna välkommen-sidan. Registrera din epost-adress och välj ett lösenord under Registrera dig, Godkänn villkoren och policy.

   

  Du får nu ett mail med dina inloggningsuppgifter.

   

  Följ instruktionen och registrera dig sedan under Arbetsgivare.

   

  *      Fyll i namn, adress och personuppgifter

   

  *      Notera att du måste registrera en mobiltelefon som är kopplad till betalningstjänsten Swish.

   

  *      Kom ihåg att trycka på ”Spara” innan du går vidare.

   

  Tryck på Gå vidare till Arbetstagare

   

  *      Registrera nu informationen för arbetstagaren. Du ska fylla i bl a namn, adress, telefonnummer och nationalitet.

   

  *      Typ av arbete som skall utföras, t ex trädgårdsarbete, städning etc.

   

  *      Fyll i den lön ni kommit överens om (obs ska vara bruttolön, dvs lön före skatt),

   

  Du måste också registrera arbetstagarens ID-nummer. Välj typ av ID-nummer:

   

  *      Välj ”Personnummer” om arbetstagaren har ett svenskt personnummer och bor permanent i Sverige och har A-skattsedel.

  *      Om arbetstagaren är asylsökande Välj då ”Samordningsnummer” om hen har ett sådant.

  *      Om arbetstagaren är asylsökande och inte har ”Samordningsnummer” ska du välja ”Födelsedatum” (År, månad dag – YYYYMMDD)

   

  Ni måste också komma överens om hur länge kontraktet ska gälla. Du kan välja mellan 1-90 dagar (obs. räkna dagar, inte månader). Kostnaden för att använda
  e-tjänsten är 100 kr/30 dagar. 

  I priset ingår en olycksfallsförsäkring för den du avlönar förutsatt att personen har ett svenskt personnummer och är bosatt i Sverige. Notera att försäkringen börjar gälla först när du betalt avgiften och kontraktstiden påbörjats, dock max den tid kontraktet är giltigt.

  Var noga med att fylla i vilken dag som den anställde ska börja arbeta, i fältet ”Startdatum”. Fyll även i vilket datum arbetet ska upphöra ”Slutdatum”.

   

  Det är viktigt att informationen i det här formuläret är korrekt eftersom det ligger till grund för anställningsavtalet och all annan information som systemet genererar automatiskt, som t ex informationen till myndigheterna.

   

  Det är inte nödvändigt att fylla i bankkontonummer. Du kan betala lönen kontant om personen inte har ett bankkonto.

   

  Var noga med att trycka på ”Sparat” innan du trycker på ”Hämta anställningsavtal”.

   

   

  Du kommer nu att få ett mail till din inbox med anställningsavtalet.

   

  Skriv ut två exemplar av anställningsavtalet. Både du och arbetstagaren ska skriva under och ta var sin kopia. Bekräfta sedan att kontraktet är undertecknat genom att trycka på ”Bekräfta att avtalet är signerat”.

   

  Du får nu en prompt från Swish i din mobil. När du har betalat angiven summa kan du börja använda systemet fullt ut och rapportera arbetad tid under fliken ”Tidrapportering”. Du kan antingen rapportera dag för dag eller precis innan du ska betala lön.

   

   

  Dags att fylla i antalet arbetade timmar! Fördela timmarna under respektive rubrik.

  Du ska välja rubrik beroende på vilken arbetsuppgift som har utförts, t.ex.

   

  • Arbeten som inte är berättigade till RUT/ROT – avdrag läggs in överst t.ex. läxhjälp, hundpassning.
  • Städning, fönsterputs, barnpassning, gräsklippning etc. läggs in under RUT
  • Målning, snickeriarbete etc. läggs in under ROT

   

  Om du är osäker på om arbetet berättigar till RUT/ROT – avdrag kan du läsa mer på Skatteverkets hemsida.

   

  Arbetstagaren ska betala 30% inkomstskatt, vilket e-tjänsten räknar ut. Det fylls sedan automatiskt i på lönespecifikationen och på arbetsgivardeklarationen. Studenter kan vara undantagna skatt om de lämnat ”Intyg för utbetalning av lön utan skatteavdrag”. Du ska i så fall ändra procentsatsen till 0 genom att först ta bort markeringen i rutan och sedan låsa skattesatsen på 0%.

   

  Om du fyllt i arbetade timmar under ROT ska du fylla i fastighetsuppgifterna.

   

  När du valt fastighetstyp, öppnar sig ett fönster. Fyll i fastighetsbeteckning eller bostadsrättens organisationsnummer och lägenhetsnummer.

   

  Varje månad, senast den 25e, trycker du på knappen ”Dags att betala ut lön”. Kontrollera att du markerat rätt månad för löneutbetalningen.

   

  Du får nu ett mail med två bilagor:

   

  –       Lönespecifikationen som visar lön och skatt. Den ska du ge till arbetstagaren.

  –       En färdig ifylld arbetsgivardeklaration som du ska skriva under och skicka in till Skatteverket.

   

  Följ instruktionerna i mailet som förklarar hur mycket du ska betal ut i lön (Nettolön) och hur mycket skatt du ska betala till Skatteverket.

   

  *      Betala lönen till arbetstagarens bankkonto om hen har ett sådant. Du kan göra detta med Swish om hen också har Swish. Du kan annars betala kontant. Glöm då inte att be om en underskrift på ditt exemplar av lönespecifikationen. Observera att du ska betala Nettolön, ”Att utbetala till den anställde”. Du betalar arbetstagarens inkomstskatt, som är inkluderad i summan som är angiven i mailet.

   

  • Skriv ut deklarationsblanketten som är färdig att skicka till Skatteverket så snart du har skrivit under den.

   

  • Kom ihåg att skatten ska vara betald till Skatteverket före den 12e månaden efter det att du betalt ut lön. Deklarationen måste då också vara inskickad.

   

  Enklast är att betala lön, skicka in deklarationen och betala skatten i samband med löneutbetalningen.

   

  Så är det klart!! Enkelt – eller hur!

   

  Tack för att du använder Anställ Privat!
  Kontakta oss gärna om du behöver ytterligare förklaringar eller har förslag på hur vi kan förbättra systemet eller instruktionerna.

   

   

  Anställ Privat

  Info@anstallprivat.se

  Tel: 070 775 46 46 Cecilia Brunnström

         073 554 88 20 Nils Bacos

   

   

  Om du behöver hjälp att fylla i formulären är du 

  välkommen att ringa oss på 070 775 46 46. 

  Vi hjälper gärna till J 

 • Jobba inte svart

  Konsekvenser av svartarbete
  Att arbeta svart innebär att man inte betalar skatt på sin lön och att arbetsgivaren inte betalar arbetsgivaravgifter för den som arbetar. Det är inte lagligt.
  Du som jobbar svart eller anlitar någon som jobbar svart kan få böter, eller i värsta fall hamna i fängelse, eftersom det är olagligt att inte lämna korrekta uppgifter till skatteverket.

  Om du arbetar svart kan du bli skyldig att i efterhand betala skatt för inkomst du har tjänat, så långt som fem år bakåt i tiden. Du får även betala en straffavgift. Du riskerar att hamna i Kronofogdens och Skatteverkets register och då kan det bli svårt att få lån, lösa ett mobilabonnemang, få ett hyreskontrakt, med mera.

  När du som privatperson använder e-tjänsten Anställ Privat för att avlöna en annan privatperson kan du vara säker på att det blir rätt och lagligt. Kom igång nu!

 • Kan företag använda Anställ Privat?

  Företag kan inte använda sig av Anställ Privat för att avlöna någon.
  Men alla företagare är också privatpersoner och kan då använda e-tjänsten Anställ Privat. Är du privatperson som ska anlita annan privatperson för hjälp i och runt hemmet? Kom igång här!

 • Kommunicera med arbetstagaren

  Innan ett uppdrag påbörjas måste arbetsgivare och arbetstagare komma överens om:

   

  • Lönens storlek 
  • Vad arbetstagaren ska göra
  • Under vilken tid arbetet ska pågå
  • Arbetstider

   

  Dessa uppgifter ska du fylla i under Mina arbetstagare/Lägg till arbetstagare. Du får då ett anställningsavtal till din e-post med alla uppgifterna.  Kom igång här.

  Förbered arbetet

  Tänk igenom vad det är du vill ha utfört. Det hjälper att skriva listor. Ibland går ett arbetsmoment mycket fortare än du hade tänkt och då är det bra att ha förberett nästa arbetsuppgift.

  Se till att redskap och verktyg finns på plats. Det är du som arbetsgivare som måste planera och agera.

  Instruera hur du vill att arbetet ska utföras. Tänk på att det är du som arbetsgivare som ska informera hur du vill ha det, men var lyhörd för den anställde som ofta har både erfarenhet och kanske bättre kunskap om hur arbetet kan utföras än du själv.

  Det viktigaste i all kommunikation är att du måste vara tydlig. 

  Var tydlig med när du vill ha arbetet utfört och när arbetsdagen börjar och ska sluta. Det är lämpligt att prata igenom detta i samband med att ni skriver anställningsavtal.

  Ta inte för givet att vi alla gör saker på samma sätt. Följ upp regelbundet!

 • Kontakta oss

  Om du har frågor angående e-tjänsten eller andra frågor som rör privat anställning mm är du välkommen att kontakta oss på mail info@anstallprivat.se
  eller på telefon 0735 548820 eller 070 7754646

 • Nytt kontrakt - samma arbetstagare

  När du ska göra ett nytt kontrakt för samma arbetstagare kan du inte ändra i ett gammalt kontrakt utan måste gå till ”Mina arbetstagare”, ”Gå vidare till arbetstagare” och sedan ”Lägg till arbetstagare”. 

  Nu hittar du en flik med ”Välj tidigare arbetstagare”. Där hittar du dina tidigare arbetstagare.  Systemet fyller automatiskt i persondetaljerna. Du behöver sedan bara komplettera med tidsperiod, lön och arbetsuppgifter. 

 • Nytt lösenord

  Har du fått ett lösenord med tecken som du inte hittar på ditt tangentbord kan du markera lösenordet och klistra in det. Det är det säkraste sättet att få det att bli rätt. 
   

  När systemet sedan ber dig ändra lösenord ska du som “gammalt lösenord” ange det du fick i mailet. Sen lägger du in nytt lösenord och bekräftar det.

  Alternativt kan du använda följande länk för att hitta var på ditt tangentbord du hittar fler tecken.

 • RUT-och ROT-avdrag?

  Du som arbetsgivare kan få RUT– och ROT-avdrag även när du avlönar en person privat. Kontrollera vilka arbetsuppgifter du kan få avdrag för.

  Om du anger i tidrapporteringen att arbetet som utförts är ett ROT/RUT-arbete, kvittas arbetsgivaravgiften bort. Du betalar då endast bruttolön. Kom igång här!

  Se mer på Youtube

 • Söka samordningsnummer

  Om en anställd (asylsökande) saknar de fyra sista siffrorna i sitt ID-nummer måste hen söka ett s.k. samordningsnummer. 

  Genom E-tjänsten Anställ Privat får du automatiskt de handlingar hen behöver för att söka samordningsnummer. När du fyllt i personuppgifterna för dig själv och arbetstagaren och hämtat anställningsavtalet, får du ett mail med avtalet och en ansökningsblankett för a-skatt (samordningsnummer) bifogade. Fyll i ansökningsblanketten och skicka den till Skatteverket. Kom ihåg att bifoga de kopior som Skatteverket behöver (Se blanketten).

  Personen kan arbeta under tiden som ansökan behandlas av Skatteverket men observera att du inte kan betala ut lön till en asylsökande som inte har fått sitt samordningsnummer. Avvakta med att betala ut lönen tills du fått samordningsnumret (se anställningsavtalet punkt 2.1). Om du får samordningsnumret i efterhand måste du fylla i det för hand på deklarationsblanketten.

 • Tidrapportering i systemet?

  Du kan rapportera arbetade timmar i e-tjänsten när du har registrerat dig själv och arbetstagaren och betalt avgiften till Anställ Privat. Kom igång här!

  Gå till Mina arbetstagare och välj den person det gäller. Klicka på “Tidrapportering”.

  Du får nu möjlighet att välja med ROT, RUT eller utan avdragsmöjlighet. Om arbetet är ROT/RUT klassat, kvittas arbetsgivaravgiften bort.  Se mer på Youtube

 • Tips för arbetsgivare och arbetstagare

  Identitetskontroll

  I samband med kontraktsskrivning ska arbetsgivare och arbetstagare legitimera 

  sig för varandra.  

  Tänk säkerhet

  Som arbetsgivare ansvarar du för den anställdes säkerhet även om den anställde 

  är olycksfallsförsäkrad. Fundera på om det finns några riskmoment i arbetet och eliminera dessa risker. Se till att stegen inte är rutten, varna för gropen i marken etc. Instruera hur verktyg och redskap ska användas säkert.

  Du som är arbetstagare måste tänka på din egen säkerhet. Fråga om råd om du 

  inte har någon erfarenhet!

  Anställningstid 

  Anställningsavtalet och vårt system bygger på att anställningstiden är högst 

  3 månader. Man kan efter ett uppehåll skriva ett nytt avtal. Man kan däremot inte förlänga ett bekräftat avtal även om det är kortare än tre månader utan måste i så 

  fall skriva ett nytt. 

  Kommunikation

  Kommunikation är alltid svårt. Det är  bättre att förklara en gång för mycket än en 

  gång för lite. Tänk på att en person som inte har svenska som modersmål kan behöva extra tydliga instruktioner om vad och hur saker och ting ska göras. Var tydlig och ha tålamod! 

  Om du som anställd inte förstår en arbetsinstruktion ska du naturligtvis fråga.

 • Vad gör jag för fel om systemet låst sig?

  Har du problem när du vill använda e-tjänsten? Här är några förslag på lösningar.

  Orsaker till att systemet kan låsa sig när du lägger upp ett avtal kan vara att

   

  • du inte tryckt på knappen “spara” under arbetstagarens uppgifter, innan du hämtar anställningsavtalet för underskrift
  • arbetsgivarens mobilnummer är inte kopplat till Swish
  • anställningsavtalets startdatum ligger bakåt i tiden
  • anställningstiden överskrider 90 dagar
  • du har kanske glömt ange arbetstagarens medborgarskap
  Om systemet inte tillåter dig att gå vidare när du ska registrera dig själv eller en arbetstagare måste du först och främst kontrollera om några av rutorna är rödmarkerade. Alla rutor med * måste fyllas i.
   
  Orsaker till att systemet kan låsa sig när du ska tidrapportera kan vara att
  • du inte har ett gällande avtal
  • kontraktstiden har överskridits
  Åtgärd: Teckna ett nytt avtal och gör sedan löneutbetalningen. 
   

  Om detta inte löser ditt problem ber vi dig kontakta oss direkt via Info@anstallprivat.se eller telefon 070 775 46 46 eller 0735 54 88 20. Det är lika viktigt för oss som för dig att allt fungerar som det ska.

 • Vad kostar det att använda e-tjänsten?

  Arbetsgivare
  Kom överens om hur länge kontraktet ska gälla. I e-tjänsten kan man välja mellan 1-90 dagar (obs. räkna dagar, inte månader). Kom igång här!

  Kostnaden för att använda vår tjänst är 100 kr per anställd och avtal om 1-30 dagar (minimum). Avtalstid om 31-60 dagar kostar 200 kr och 61-90 dagar kostar 300 kr. 

  Vi rekommenderar att du, när du fyller i uppgifterna under Arbetstagare/ Anställningsvillkor, väljer en period om minst 30 dagar även om du tänkt att anställningen endast ska vara ett par timmar eller dagar. Du kanske kommer på att du vill ha mer hjälp lite senare under perioden och då kan du använda dig av samma anställningsavtal och behöver alltså inte betala igen. Det mest kostnadseffektiva är alltså att du väljer en period om 30, 60 eller 90 dagar. 

  I priset ingår en olycksfallsförsäkring för den du avlönar, förutsatt att personen har ett svenskt personnummer och är bosatt i Sverige. Notera att försäkringen börjar gälla först när du betalt avgiften och kontraktstiden påbörjats, dock max den tid kontraktet är giltigt.

  Arbetstagare
  Arbetstagaren betalar inga avgifter till administrationssystemet.

 • Vad är en rimlig lön?

  Det är fritt för arbetsgivare och arbetstagaren att bestämma lön. Det är vad du som arbetsgivare vill betala och vad den anställde vill ha i lön som avgör. Ni är två parter som ska komma överens. 

  Vad är då skälig lön? Hur mycket tjänar andra? Timlönerna skiftar och ligger mellan 

  70 – 140 kr/timme. Variationen är stor och avhängig av arbetsuppgift, ålder, erfarenhet, språkkunskap, krav på körkort, antal arbetstillfällen på orten etc. 

  Som exempel kan man ta avtalet mellan Teknikarbetsgivarna och IF metall Metall. Där är den lägsta månadslönen 19 766 kr fr.o.m. den 1 april 2018 och 20 161 kr fr.o.m. den 1 april 2019 Omräknat till 167 arbetstimmar/månad blir det 120,72 kr/timme. 

  Nedan kan du se vad t.ex. privata butiker betalar per timme. 2018 avtalade Svensk Handel och KFO Butik följande löner, exklusive ob- och semesterersättning.

  Ålder       Timlön

  16 år    87,36 kr

  17 år    92,52 kr 

  18 år  135,79 kr 

  19 år  136,20 kr 

  Vid fyllda 18 och tid i branschen

  1 år          139,06 kr

  2 år          139,47 kr

  3 år          140,91 kr

  Hur mycket tjänar sommarjobbande ungdomar? 

  Det varierar stort mellan olika kommuner.

  Kommun:                        Timlön

  Örnsköldsvik under 80 kr

  Österåker      80-95 kr

  Malmö                         49-67 kr                    

  Vellinge                      70 kr

  Torsås               57-67 kr 

  Stockholm     85-115 kr

  Nordanstig             67 kr 

  Stockholms läns Landsting mellan 69 – 94 kr/timme

  Fackförbundet Kommunal rekommenderade 2016 följande 

  löner för kommunalt sommarjobb:

  16-17 år minst 69 kronor/timme

  18-19 år minst 84 kronor/timme

   

  Det är alltså arbetsgivaren och arbetstagaren som ska komma överens om lön. 

  Ovan angivna löner är bara exempel. Notera att de är angivna utan semesterersättning. Du måste därför lägga till 12 %.

  De flesta kollektivavtal föreskriver att arbetsgivaren ska betala en tjänstepensionspremie till en anställd som fyllt 25 år. Premien är 4,5%.

  Tjänstepensionspremie ingår inte i Anställ Privats system. Det kan därför vara lämpligt att öka timlönen med 4,5% för att kompensera den anställde för utebliven tjänstepension.

 • Var hittar jag arbetskraft?

  Du kan hitta arbetskraft eller söka jobb genom att annonsera gratis på Anställ Privat Jobb.

  Det finns många som söker jobb – även i ditt närområde – och kan ta ett korttidsuppdrag medan de söker fast arbete. Var inte rädd för att ställa frågan och tala om att du söker arbetskraft. Du kan anlita en skolungdom eller en pensionär eller varför inte en nyanländ eller en asylsökande.

  Fråga dina grannar. Använd dig av anslagstavlor i områden där nyanlända bor eller annonsera i lokalpressen. Tänk på att skriva din annons på både svenska och engelska om du också vill nå arbetssökande som inte talar flytande svenska. 

  Du kan också vända dig till organisationer som arrangerar språkkaféer och liknande för att få kontakt. Kommunens integrations- och arbetsmarknadsenhet kan säkert också hjälpa dig. Studieförbunden som arrangerar svenskundervisning (SFI) har kontakt med många nyanlända. 

  När du har hittat personen som ska hjälpa dig går du till e-tjänsten för att göra ett anställningsavtal. Kom igång här!

 • Vem bestämmer arbetstiden?

  Det är du som anställer som måste tänka igenom hur många timmar du vill att den anställde ska arbeta. Det går utmärkt att anlita någon för enstaka tillfällen, ett par timmar, på daglig basis eller en gång i veckan under en längre period. Kom överens med den du anlitar om vilka tider som passar er båda bäst. Avtal och löneadministration sköter du med hjälp av e-tjänsten så blir det enkelt. Kom igång här! 

 • Vem betalar in skatt och arbetsgivaravgift?

  För enkelhetens skull är anställningsavtalet så formulerat att det alltid är arbetsgivaren som betalar arbetsgivaravgift och preliminärskatt. När du använder e-tjänsten Anställ Privat behöver du inte göra några beräkningar själv. Det sköter tjänsten åt dig. Kom igång nu!

  I systemet dras 30 % inkomstskatt om du inte lägger in en annan procentsats. Du ska bara lägga in annan procentsats om den anställde lämnat intyg för utbetalning av lön utan skatteavdrag – jämkning (Skatteverkets blankett SKV 434 för studerande) eller om den anställde lämnat ett skriftligt besked från Skattemyndigheten som anger annan procentsats.

  Om det vid årets slut visar sig att för mycket skatt betalats in, kommer Skatteverket att betala tillbaka överskottet till arbetstagaren (skatteåterbäring).

  Vi avråder från att göra några som helst avsteg från vår avtalsmall, eftersom beräkningarna i vårt system bygger på anställningsavtalet.

  Kontrollera tidrapporteringen för löneperioden innan du trycker på knappen 

  “Dags att betala lön”. Därefter kan du inte ändra uppgifterna. Du får sedan automatiskt ett mail med instruktioner om hur mycket du ska betala i lön, skatt och arbetsgivaravgift. Du får ett lönebesked och en färdig ifylld arbetsgivardeklaration som du ska skriva under och skicka in till Skatteverket. Eventuellt RUT- och ROT-avdrag räknas fram automatiskt av e-tjänsten. Bankgironumret till Skatteverket finns angivet i mailet. 

  OBS I samband med årsskiftet ska du kontrollera att du deklarerar på rätt blankett. Lön utbetald i december ska deklareras på blankett för 2020. Lön utbetald i januari ska deklareras på blankett för 2021. 

  Observera att du inte kan betala ut lön till en asylsökande som inte har fått sitt samordningsnummer. Avvakta med att betala ut lönen tills du fått samordningsnumret (se anställningsavtalet punkt 2.1). Om du får samordningsnumret i efterhand måste du fylla i det för hand på deklarationsblanketten. 

  Skatteinbetalning och deklarationsblankett ska finnas hos Skatteverket senast den 12:e månaden efter det att lönen betalts ut. Vi rekommenderar att du som arbetsgivare betalar lön och skatter samtidigt som du skriver ut lönebesked och arbetsgivardeklaration.

  Se mer på Youtube

 • Vem kan använda e-tjänsten?

  E-tjänsten Anställ Privat kan användas av

  • Privatperson som bor i Sverige, har svenskt personnummer och har fyllt 18 år.
  E-tjänsten Anställ Privat kan användas för att avlöna arbetstagare som uppfyller nedanstående kriterier.
  • Person som är bosatt i Sverige, har svenskt personnummer och har A-skattsedel. 
  • Asylsökande som är undantagen kravet på arbetstillstånd, har ett ID-kort (LMA-kort ) från Migrationsverket med koden AT-UND. Notera att det för närvarande tyvärr inte är möjligt att lösa olycksfallsförsäkring för asylsökande. Vi hoppas kunna finna en lösning på detta inom kort.
  E-tjänsten kan inte användas för EU-medborgare som inte är folkbokförda i Sverige, dvs bosatta permanent i Sverige. 

 • Vilka arbetsuppgifter kan det röra sig om?

  Lövhögarna växer, gräsklippningen börjar bli betungande, rabatterna behöver rensas inför våren. Du kanske bara behöver hjälp med lite hushållsarbete? Eller ett par timmars hjälp med att måla staketet på tomten, rastning av hunden eller hjälp och sällskap när du går och handlar? 

  Eller, du kanske behöver installera om internet eller uppdatera din dator? Du vill kanske att dina gamla föräldrar ska få lite extra hjälp i hemmet eller sällskap på en promenad. Barnen behöver hämtas på dagis en gång i veckan så att du hinner handla! 

  Det är bara din fantasi som sätter gränsen! 

  Det kan röra sig om hjälp vid enstaka tillfällen eller kanske någon som kommer regelbundet, kanske en gång i veckan. Du kommer att bli förvånad över hur många kvalificerade människor som finns tillgängliga.

  Det är enkelt att som privatperson avlöna en annan privatperson när du använder e-tjänsten Anställ Privat. Kom igång nu!

 • Vilken webbläsare fungerar bäst?

  Vi rekommenderar att du använder Google Chrome som webbläsare för att få bästa möjliga funktionalitet på www.anstallprivat.se

 • Ändrade skatteregler fr o m 1 augusti 2019

  På grund av ändrade skatteregler kan e-tjänsten Anställ Privat inte hantera löner som över stiger 25 000 kr per kalendermånad från en och samma arbetsgivare, för anställd som vid årets ingång har fyllt 15 men inte 18 år. Personer som är födda 1937 eller tidigare kan ej avlönas via tjänsten Anställ Privat.